Tērā ia ngā wai o te Rotoiti e rongo nei i te whakahīhī.

I te hari me te koa, i te tai mihi aroha ka tāwharauhia ki runga ki a koe Ngaroma!

Mōu kua eke nei ki pae angitū, hei Kaiwhakawā ki te Kōti-ā-rohe ki Manukau tonu.

Nā reira e topa e tiu ōu parirau i te Rotoiti, ki Te Mānukanuka-a-Hotunui
Ki te paepae-nui e tatari ana ki a koe, e tatari ana ki tō ngākau-atawhai,
tō ngākau-hūmarie, ki tāu kupu whakatau.

Ko Mihi, ko Aroha, ko Whakahīhī e tau nei ki a koe.

Ko Horipū, ko Ūpoko-pakaru, ko Manaaki āu hoa haere i tēnei ara
Whakanuia Te Arawa Māngai Nui.

Whakanuia Hinekura-manaaki-rau!

Attorney General’s announcement – District Court Judges appointed | Beehive.govt.nz

WELLINGTON OFFICE

Level 11, Diabetes New Zealand House
15 Murphy Street
Wellington

PO Box 1654
Wellington 6140

T: +64 4 495 9999
E: info@kahuilegal.co.nz

ROTORUA OFFICE

Level 1, GHA Centre
1108 Fenton Street
Rotorua

PO Box 1177
Rotorua 3040

T: +64 7 460 1360
E: info@kahuilegal.co.nz

TAURANGA OFFICE

Level 4, The Atrium
23 Maunganui Road
Mount Maunganui
(By appointment only)

T: +64 7 460 1360
E: info@kahuilegal.co.nz